Kinh tế Việt Nam năm 2020 qua các con số

09:56:00 28/12/2020

Khi số doanh nghiệp lập mới giảm, ngừng kinh doanh tăng vì Covid-19, GDP Việt Nam chỉ tăng 2,91% - thấp nhất thập kỷ nhưng vẫn thuộc nhóm cao nhất thế giới.