Vốn FDI đăng ký 9 tháng đầu năm 2017 tăng hơn 30% so với cùng kỳ 2016

10:07:00 02/10/2017

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 9 tháng có 1.844 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 14,6 tỷ USD, tăng 1,3% về số dự án và tăng 30,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

von fdi dang ky 9 thang tang hon 30 so voi cung ky nam 2016
Ảnh minh họa.

Nhật Bản đổ nhiều vốn FDI vào Việt Nam nhất trong 9 tháng

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 của Tổng cục Thống kê, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến ngày 20/9 thu hút 1.844 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 14,6 tỷ USD, tăng 1,3% về số dự án và tăng 30,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, 878 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6,8 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 9 tháng lên 21,3 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 9 tháng có 3.742 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 4,2 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 9 tháng đạt 25,5 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện 9 tháng ước tính đạt 12,5 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí thu hút vốn FDI lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 5,4 tỷ USD, chiếm 36,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp sau là ngành công nghiệp chế biến, chiếm 36,5%; các ngành còn lại chiếm 26,7%.

Trong 9 tháng năm nay, cả nước có 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới. Trong đó, Thanh Hóa có số vốn đăng ký lớn nhất với 3.145 triệu USD, chiếm 21,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nam Định (chiếm 14,6%); Kiên Giang (9,2%); Bình Dương (8,1%); Hà Nội (7,1%); TP HCM (6,4%)...

Trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 9 tháng, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 4.903,2 triệu USD, chiếm 33,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore 2.902,8 triệu USD, chiếm 19,9%; Hàn Quốc 2.304,9 triệu USD, chiếm 15,8%; Trung Quốc 1.281,7 triệu USD, chiếm 8,8%...

Tiến độ thực hiện vốn đầu tư trong những tháng cuối năm được đẩy nhanh

Báo cáo cũng cho biết, tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trong những tháng vừa qua có chuyển biến tích cực, là tín hiệu tốt đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư trong những tháng cuối năm.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2017 theo giá hiện hành đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 33,9% GDP. Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 401.800 tỷ đồng, chiếm 35,6% tổng vốn và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 450.400 tỷ đồng, chiếm 39,9% và tăng 15,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 276.500 tỷ đồng, chiếm 24,5% và tăng 13,5%.

von fdi dang ky 9 thang tang hon 30 so voi cung ky nam 2016
Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Trong vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện 9 tháng đạt 192.800 tỷ đồng, bằng 63,2% kế hoạch năm và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bao gồm, vốn trung ương quản lý đạt 43.900 tỷ đồng, bằng 62,2% kế hoạch năm và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu là vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 21.800 tỷ đồng, bằng 68,8% và tăng 38,2%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4.343 tỷ đồng, bằng 69,7% và giảm 10,4%; Bộ Y tế 2.480 tỷ đồng, bằng 48,3% và tăng 22,4...

Vốn địa phương quản lý đạt 148.900 tỷ đồng, bằng 63,6% kế hoạch năm và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 101.600 tỷ đồng; cấp huyện đạt 39.300 tỷ đồng; cấp xã đạt 8.000 tỷ đồng. Dẫn đầu danh sách thực hiện là Hà Nội; TP HCM; Nghệ An; Bình Dương; Quảng Ninh; Hải Phòng...

Theo Kinh tế & Tiêu dùng