ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỢP TÁC THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ VỚI NƯỚC NGOÀI

14:18:00 17/04/2020

        Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ kết nối thành công cho các doanh nghiệp/nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc trực thuộc Cục Đầu tư nước ngoài,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tìm kiếm các doanh nghiệp/nhà đầu tư/dự án trong nước và nước ngoài có nhu cầu liên kết, liên doanh, nhu cầu vốn, nhu cầu công nghệ, nhu cầu mua bán nguyên vật liệu, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường...

         Continue carrying out successful connection support for inward and outward enterprises/investors seeking for investment opportunities in Vietnam, Investment Promotion Center - North Vietnam under Foreign Investment Agency, Ministry of Planning and Investment has been looking for enterprises/investors/ inward and outward projects that have demand for connection, joint-venture, capital, technology, purchase of raw materials, technology transfer, expanding market...

       Thông qua nội dung thông tin được Quý doanh nghiệp/nhà đầu tư cung cấp trong bản khảo sát này, Chúng tôi sẽ xây dựng chương trình vận động thu hút đầu tư, tìm kiếm và kết nối nhu cầu hợp tác phù hợp nhất giữa các doanh nghiệp/nhà đầu tư.

After the information in this Survey Sheet is provided by Enterprises/Investors, we will plan a campaign program to attract investment, seek and link the most suitable cooperation demand among enterprises and investors.
        
       Vì vậy, chúng tôi rất mong các Quý doanh nghiệp/nhà đầu tư có nhu cầu hợp tác đầu tư cung cấp những thông tin cho những câu hỏi khảo sát của chúng tôi dưới đây. Những thông tin này sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích của Quý doanh nghiệp/nhà đầu tư.

 

https://forms.gle/gC3tpVPVbJuuSZPk8

 

       Thus, we do hope that Enterprises/Investors who have demand for investment cooperation can provide the information for our survey sheet questions below. This information will be be kept secret and used for your purposes.

      Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hơp tác của Quý doanh nghiệp và nhà đầu tư./.

      Thank you very much and we look forward to your cooperation.

       Investment Promotion Center - North Vietnam - Foreign Investment Agency, MPI
       Office: Room 402, 5th Floor, No. 65 Van Mieu Str, Ha Noi
       Tel: 0243.7475998
       Fax: (84-24) 3 8437927
       Hotline: 0936706888
       Email: ipcn.promotion@gmail.com
       Website://ipc.mpi.gov.vn; ipcn.vn