Cục ĐTNN tổ chức lớp tập huấn về XTĐT tại Cửa Lò, Nghệ An

15:46:00 28/06/2016
Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Chương trình XTĐT Quốc gia năm 2016, Trung tâm XTĐT phía Bắc - Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức lớp tập huấn  về đầu tư nước ngoài cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư.

Thời gian: từ ngày 6-8/07/2016

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, Cửa Lò, Nghệ An

Chương trình: xem file đính kèm