PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN ĐỊA PHƯƠNG được Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nhằm cập nhật, chia sẻ thông tin của các địa phương, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên phạm vi toàn quốc phục vụ công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

 

Thông tin trên phần mềm sẽ được cung cấp cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các đầu mối xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại nước ngoài, các cơ quan, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài...

 

- Phần mềm hoạt động độc lập, linh hoạt, có thể lọc ra các tiêu chí đánh giá và so sánh giữa các địa phương trong khu vực hoặc giữa các địa điểm trong cùng một địa phương (vị trí địa điểm, tình trạng mặt bằng, chi phí điện, nước, nhân công, chi phí vận chuyển...)

 

- Phần mềm có thể xuất tài liệu theo 02 định dạng: in bản cứng (hard copy) hoặc bản mềm (soft copy) để cung cấp cho người sử dụng.

 

- Phần mềm sẽ sử dụng 15 tiêu chí để khái quát thông tin cơ bản của 01 địa phương hoặc 01 khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.., đồng thời những tiêu chí này cũng là cơ sở để so sánh lợi thế hoặc sự khác biệt giữa các địa điểm này. Các tiêu chí bao gồm:

 

+ Đối với địa phương gồm: Bản đồ, Vị trí địa lý - địa hình, Diện tích, Khí hậu, Tình hình kinh tế, Cơ sở hạ tầng, Nguồn tài nguyên, Nguồn nhân lực, Hệ thống giáo dục đào tạo, Dịch vụ hỗ trợ, Định hướng thu hút đầu tư, Chính sách ưu đãi-hỗ trợ đầu tư, Thủ tục đầu tư, Chi phí đầu tư, Đầu mối liên hệ.

 

+ Đối với KKT, KCN, KCNC gồm: Tên KCN-KCN-KCNC, Địa điểm, Bản đồ, Quy mô-diện tích đất, Lợi thế về vị trí, Thời gian hoạt động, Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Nguồn nhân lực, Hạ tầng xã hội, Dịch vụ hỗ trợ, Lĩnh vực thu hút đầu tư, Thuê đất-nhà xưởng và phí sử dụng hạ tầng, Giá xây dựng, Chi phí đầu tư, Đầu mối liên hệ.

 

Về  kết cấu Phần mềm:

 

- Giao diện: phần mềm được xây dựng dưới dạng Website gồm các mục chính: Tin tức, Thông tin dự án FDI, Hướng dẫn đầu tư, Khu vực phía Bắc, Khu vực miền Trung, Khu vực phía Nam, Tìm kiếm nhanh, So sánh địa phương - khu công nghiệp, Đánh giá năng lực cạnh tranh thu hút FDI các tỉnh, thành phố.

 

- Kết cấu chính:

 

1) Tìm kiếm nhanh: cho phép tìm kiếm thông tin về các địa phương và các khu công nghiệp theo các tiêu chí định trước trên phạm vi toàn quốc. Các thông tin có thể xem trực tiếp, in ra hoặc download để lưu trữ và sử dụng.

 

2) So sánh địa phương, khu công nghiệp: cho phép so sánh và đối chiếu thông tin giữa các địa phương hoặc các khu công nghiệp theo các tiêu chí nhất định (VD: vị trí địa lý, dân số, lao động, khoảng cách tới sân bay, cảng biển…). Người sử dụng có thể so sánh giữa các địa phương hoặc khu công nghiệp ở các khu vực và địa bàn khác nhau trên phạm vi toàn quốc.

 

3) Đánh giá năng lực cạnh tranh thu hút FDI giữa các địa phương: dựa vào các tiêu chí như thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng, khả năng cung ứng lao động, hỗ trợ nhà đầu tư, dịch vụ hải quan, thuế…, phần mềm sẽ tự đánh giá, vẽ biểu đồ và cho kết quả so sánh, xếp thứ hạng giữa các địa phương về năng lực cạnh tranh thu hút FDI.

Các tiêu chí để so sánh, đánh giá sẽ được lượng hóa và chấm điểm trực tiếp bởi các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại các địa phương.

 

Bên cạnh đó khi Phần mềm hoạt động ổn định, Cục Đầu tư nước ngoài sẽ nâng cấp tiếp để đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam bằng việc sử dụng các tiêu chí như: đóng góp vào ngân sách Nhà nước, sử dụng lao động, bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý… Các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả sẽ được đề xuất tôn vinh và trao giải thưởng hoặc bằng khen.

 

Cục Đầu tư nước ngoài hy vọng Phần mềm sẽ là công cụ hữu ích cho các địa phương, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong quá trình tra cứu thông tin, thực hiện công tác quản lý hoặc tham chiếu để xây dựng kế hoạch đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

 

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Liên kết website