Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung là đơn vị thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư trên địa bàn 13 tỉnh thành khu vực miền Trung từ Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm 05 tỉnh vùng Tây Nguyên).

 

 

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng; Kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp trong tổng kinh phí hàng năm của Cục Đầu tư nước ngoài; Trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng.

 

Chức năng, nhiệm vụ:

 

Làm đầu mối hỗ trợ và phối hợp với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên xây dựng chương trình, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; tổ chức thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương;

 

Làm đầu mối tiếp nhận, tham mưu và tổng hợp việc xây dựng, thực hiện các đề án thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên;

 

Làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư của các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên;

 

Làm đầu mối tiến hành các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư; tham gia in ấn, xuất bản các tài liệu hướng dẫn, quảng bá về môi trường đầu tư của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên;

 

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư cho các tỉnh miền Trung – Tây nguyên;

 

Hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, hình thành dự án đầu tư, vận động xúc tiến đầu tư theo các chương trình dự án (bao gồm cả xúc tiến đầu tư ra nước ngoài);

 

Chủ trì tổ chức các cuộc tiếp xúc với các nhà đầu tư để xúc tiến đầu tư;

 

Khai thác các dịch vụ có thu trên Website của Trung tâm; tham gia vào các thỏa thuận hợp tác liên quan đến lĩnh vực thông tin - truyền thông qua việc thành lập các bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp, các bộ phận kết nối đầu tư; triển khai các nội dung trong thỏa thuận hợp tác với các cơ quan truyền thông, các hiệp hội, tổ chức quốc tế liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư…

 

Tham gia thực hiện các dự án bằng nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, đối tác đầu tư nước ngoài, của tư nhân trong và ngoài nước;

 

Cung cấp các dịch vụ có thu như: cung cấp thông tin, tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường, đối tác, địa điểm đầu tư, tư vấn chính sách, chiến lược kinh doanh, lập hồ sơ dự án và các dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư;

 

Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức;

 

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm XTĐT phía Bắc, Trung tâm XTĐT phía Nam của Cục Đầu tư nước ngoài, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, Trung tâm XTĐT của các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 

Cơ cấu tổ chức:

 

 

Website: http://centralinvest.gov.vn

 

Liên kết website