Nghị định Quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

14:02:00 04/07/2017
Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 20 tháng 6 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP Quy định cơ chế, chính sách đặc thù đồi với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.