Nghị định 37/2020/NĐ-CP: Bổ sung thêm ngành nghề ưu đãi đầu tư

10:53:00 03/04/2020
Tài liệu đính kèm: Tải về

Theo đó, Nghị định 37 bổ sung khoản 2 vào Mục V Phần B Phụ lục I về danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm:

  • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  • Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  • Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  • Đầu tư kinh doanh khu vực làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

  •  

Nghị định 37/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ 15/5/2020.